pris for BEGRAVELSEsceremoni

En begravelsesceremoni koster 5.000 kr. inklusiv moms.

Prisen inkluderer en begravelsessamtale, tilrettelæggelse og gennemførelse af ceremonien samt transport samt transport indtil 200 km. Eventuel bro + ekstra kilometer penge efter Statens takster á 3,70 kr. kommer oveni, da vi dækker hele landet. Weekendtillæg på 1.000 kr. 

Udgiften til ceremoniledelse og bedemandsarbejdet er ligestillet med de øvrige begravelsesudgifter og skal derfor betales af afdødes bo. Afhængig af boets værdier giver det offentlige tilskud op til 10.250 kr. til begravelseshjælp.

Vi er med i planlægningen af indholdet fra start til slut og tager ansvaret for hele ceremoniens gennemførelse (link til begravelser/processen fra start til slut).

Vores rolle under ceremonien er den samme som præstens. Vi byder velkommen og fortæller hvad der skal ske, vi taler som regel om sorg og savn og introducerer de forskellige indslag og ritualer og holder en personlig tale om afdødes liv og betydning.

Det er altid godt at bidrage med noget selv til en afsked. Det kan være I selv eller andre vil sige noget eller læse op eller spille et stykke musik. Vi står parat til at tage over, hvis stemmen knækker.

Vi koordinerer med kapel, bedemand, musiker eller andre, der deltager i ceremonien.

Men alt det praktiske omkring ceremonien: for eksempel kiste, blomster, stole m.m. overlader vi til andre.

Vi kan stå alle vegne og har selv en lille bærbar mikrofon og højtaler med, hvis vi det bliver nødvendigt.

Vi har et weekendtillæg på 1.000 kr. 

Kort Ceremoni

Vi tilbyder nu også en kort ceremoni, med akkurat samme service og indhold, blot uden personlig tale. Den koster 3.500 kr. 

Husk eventuelt weekend tillæg på 1.000 kr.