NAVNGIVNING

Når et barn kommer til verden, fødes ikke bare barnet, men også en ny måde at være familie på.

Med en ceremoni, der byder barnet velkommen til verden i familiens og venners selskab markeres overgangen til noget nyt. Alle de gode ønsker og tanker for det nye lille menneske kan komme til udtryk.

Verden over markeres et barns ankomst på mange forskellige måder. Man viser sin taknemmelighed over det nye menneske, gør barnets navn offentligt, træder frem som familie og byder til fest – stor eller lille.

Anledningen står lige stærkt. Det gælder uanset om den traditionelle dåb i en kirke giver mening for én eller ej, og uanset om man lægger et religiøst indhold i det eller ej. Man kan godt have et stort behov for at sige tak eller for at barnet bliver velsignet blandt familie og venner, selvom man ikke føler sig tilpas i en bestemt trosretnings sprog og begreber.

HVORDAN?

Vi tilbyder en ceremoni på et sted, I selv vælger, hvor jeres egne ord og handlinger, håb og glæde over jeres barn kan komme til udtryk. Det kan være i en lille kreds af den nærmeste familie derhjemme eller en stort anlagt fest et andet sted.

Forud for ceremonien har I en samtale med jeres ceremonimester. Her bestemmer I forløb og indhold. Samtalen danner udgangspunkt for en personlig tale til barnet og jer, og planlægning af ceremonien.

Ceremoniens indhold bestemmer I selv. Det centrale i ceremonien kan være selve navngivningen, en velsignelseshandling, symbolhandlinger, en personlig tale, aflægning af løfter til barnet – fra for eksempel forældre, faddere og bedsteforældre, synge børnesange – og det kan også være en blanding af alt dette. Det finder vi ud af.
En ceremoni skal give udtryk for fælles værdier og genspejle det, der betyder noget for de medvirkende. Med dette som udgangspunkt kan man så sætte fantasien i sving og tænke over: hvordan kommer vores verdenssyn og vores værdier bedst til udtryk? Hvad er det vi gerne vil vise og stå for med denne ceremoni?

Juraen omkring navngivningen

Juridisk skal barnet navngives ved at sende en blanket til moderens bopælssogn. Ceremonien som sådan har altså ingen juridisk betydning.

Praktikken

I kontakter os og vi laver en aftale. Vi kommer hjem til jer og planlægger ceremonien: musik, sang, og eventuelt navngivningsritualet, samt interviewer jer til talen om barnets liv og betydning og forældrerollen m.m.

Samtalen plejer at vare 1½-2 timer. Herefter står vi for ansvaret for hele ceremonien, eventuel kontakt med musiker og selve gennemførelsen af den. Selve ceremonien varer omkring 10 – 30 minutter, alt efter hvor mange indslag I ønsker med.

To priser:

Pris for planlægning og ledelse af en ceremoni inklusiv velkommen-til-verden-tale er 5.000 kr. Uden tale 3.000 kr. 

Dette inkluderer en samtale, udarbejdelse af personlig tale, tilrettelæggelse og gennemførelse af ceremonien samt transport indtil 200 km. Evt. bropenge og ekstra kilometer á 3,70 kr. - udover de 200 km - kommer oveni, da vi dækker hele landet. 

Pris for planlægning og ledelse af en ceremoni eksklusiv velkommen-til-verden-tale er prisen 3.000 kr.

Dette inkluderer en samtale, tilrettelæggelse og gennemførelse af ceremonien samt transport indtil 200 km. 

Evt. bropenge og ekstra kilometer á 3,70 kr. efter Statens takster - udover de 200 km - kommer oveni, Evt. bropenge og ekstra kilometer á 3,70 kr. - udover de 200 km - kommer oveni, da vi dækker hele landet.