Ritualer fandtes før religionen.

Mennesker kan ikke undvære ceremonier og ritualer. De er et urgammelt fænomen i menneskehedens historie. De er med til at sætte form på tilværelsens uforudsigelighed og til tider kaotiske hændelser.

Når noget i livet er stort, særligt eller vanskeligt, markerer vi det med ritualer. Selv i det daglige har vi mange små og store ritualer - vi siger goddag ved at give hånd, vi fejrer fødselsdage og vi synger den samme fødselsdagssang hver gang. Det giver tryghed i livet.

Ritualet er et svar på en begivenhed.

Det kan være glædeligt eller smerteligt. Når stor glæde eller stor sorg river almindeligheden i stykker, og deler tiden op i et ”før” og et ”efter”, hjælper ritualet med at gøre tydeligt, hvad der er sket. Ritualet markerer ofte, at man nu skal til at se livet på en anden måde end før og lære at leve anderledes.

Der er mange måder at skabe et ritual på. Hos Livsceremonier mener vi, at det mest meningsfyldte ritual i en given situation er ét, der afspejler de tanker og det liv, der er tænkt og levet af de mennesker, der er til stede.

Ved en begravelse afspejler ceremonien det, som afdøde repræsenterede og anså for vigtigt i sit liv.

Ved et bryllup afspejler ceremonien parrets glæde og kærlighed til hinanden, som de ønsker deres familie og venner bliver vidner til og dermed skaber et fælles minde.