LIVSCEREMONIERS ETISKE REGLER

De store livssituationer gør helt naturligt os alle ekstra åbne og sårbare, og det er derfor særdeles vigtigt at være opmærksom på etikken omkring denne sårbarhed. Menneskers liv og menneskers oplevelser må aldrig omgås med lemfældighed, derfor har LivsCeremonier naturligvis også nogle grundlæggende etiske regler.

Vores etiske regelsæt

1. Ethvert menneske mødes med respekt for dets tro/ikke-tro, overbevisning og værdier. Det er dette, der skal findes udtryk for i ceremonien.

2. Ceremonimesteren må ikke skygge for den, hvis ceremoni det er. Ceremonien tilhører det menneske, hvis ceremoni, det er ikke ceremonimesteren. Ceremonimesterens personlige holdning, tro og værdier er principielt irrelevante i det opsøgende menneskes ceremonielle sammenhænge.

3. Ceremonimesteren skal være en ærlig sparringspartner, der tør komme med kritisk modspil ud fra sin viden om, hvad ritualer skal indeholde, for at de ”virker”. Et ”nej” kan her udvise lige så stor respekt som et ”ja”.

4. Ceremonimesteren er kundens sikkerhed for, at intet glemmes, og at ceremonien kan fremstå som et godt minde, man kan tage med sig videre i livet.

5. Ceremonier skal foregå med værdighed. Livsceremonier medvirker ikke til ceremonier, der kan virke uværdige, krænkende, sårende eller stødende, og som kan efterlade sig et varigt negativt indtryk hos de medvirkende.  Ej heller ønsker Livsceremonier at medvirke til ceremonier, der kan medføre splittelse i en familie.

6. Friheden til at skabe sine egne ritualer betyder ikke frihed til hvad som helst. Det enkelte menneskes og ceremonimesterens grænser skal respekteres og må ikke overskrides.

7. Ceremonimesteren kan komme til at indgå i en tæt relation til det menneske, hvis ceremoni, det drejer sig om. Den tillid, der opstår i relationen, beskyttes naturligvis af ceremonimesterens tavshedspligt.