Andet end Kapeller

Der findes mange smukke kapeller, hvor ikke-kristne sagtens kan afholde afskedsceremonier, både på kirkegårde og på hospitaler.

Men hvis I ikke ønsker at benytte et kapel, er der mulighed for at vælge et andet sted, der betyder noget for jer. Det kan både være hjemme, i en kolonihave, en lystbådehavn, et teater, i naturen eller andet, der betyder noget for jer.

Det eneste, det kræver, er, at man komme til og fra stedet med kisten uden risiko for at det går galt, og at vi overholder en sømmelig omgang med kisten.


Projekt Ceremonirum

Vi arbejder på højtryk i øjeblikket i Ceremonirum sammen med Københavns Kommune om at etablere et smukt, værdigt og neutral Ceremonirum for mennesker uden for Folkekirken, til alle ceremonier i et menneskes liv. 


Her er en liste over gode kapeller i Storkøbenhavn:

Bispebjerg Søndre Kapel (Lille og hyggeligt med plads 50 mennesker. Elektronisk kors der kan benyttes efter behov)

http://www.kk.dk/da/borger/sundhed-og-sygdom/doeende-og-doedsfald/hoejtidelighed-og-kapeller/bispebjerg-soendre-kapel

Sundby Kapel (Større og lysere med plads til 64 mennesker + en del stående. Ingen synlige symboler)

http://www.kk.dk/da/borger/sundhed-og-sygdom/doeende-og-doedsfald/hoejtidelighed-og-kapeller/sundby-kapelsal

Søndermarkens lille Kapel (Større og meget lyst med plads til 64 siddende mennesker. Uden religiøse symboler)

http://www.frederiksberg.dk/da/Borger/Sundhed-og-sygdom/Doedsfald-og-begravelser/Kapelsale.aspx

Søndermarkens store Kapel (182 siddepladser)

http://www.frederiksberg.dk/da/Borger/Sundhed-og-sygdom/Doedsfald-og-begravelser/Kapelsale.aspx

Holmens Kirkes Kapel på Østerbro (plads til

http://www.holmenskirke.dk/om-holmens-kirke/holmens-kirkegaard/

Andre steder:

Store steder i Københavnsområdet:

Krudttønden på Østerbro: Smukke gamle lokaler med bindingsværk og en lille scene, samt en cafe, så man kan blive på stedet og holde gravøl. Plads til ca 150 - 200 mennesker. Gode ind - og udgangsforhold for kisten. http://www.krudttonden.dk/26181/Galleri

Kostalden i Brumleby, Østerbro: Smuk, gammel kostald med masser af atmosfære og en lille scene. Også mulighed for at blive og holde gravøl bagefter. Plads ca. 150 mennesker. Gode ind - og udgangsforhold for kisten. Ingen hjemmeside, kontakt Bille: 21 93 16 40. 

Bygningskulturens Hus i Borgergade: Tidligere skole med en fin aula i midten med meget smuk balkon. Mulighed for gravøl bagefter. Gode ind - og udgangsforhold for kisten. Plads til ca 150 mennesker. http://bygningskulturenshus.dk/huset/

Pavillonen i Karens Mindes Kulturhus i Sydhavnen. Charmerende udendørs træ pavillion med plads til 150 mennesker og mulighed for servering bagefter. Ikke opvarmet, men har fungeret om vinteren også til en halv times ceremoni. https://karensmindekulturhus.kk.dk/indhold/pavillonen-festudlejning

'Langt ude i Skoven' er en lille yndig gård midt på Djursland, som tilbyder at afholde vores ceremonier. Kig på hjemmesiden, det ser virkelig hyggeligt ud. 

http://www.langtudeiskoven.dk 

  


Aske

Begravelsesloven ændret d. 1. august 2008

Ændringen til den gældende begravelseslov handler især om to ting:

1. Muligheden for at få spredt sin aske over åbent hav.

Hvor man før fra tilfælde til tilfælde skulle søge om tilladelse til at sprede asken over åbent hav, kan man nu gøre dette uden at søge tilladelse, hvis der foreligger et skriftligt ønske om dette fra afdøde. Efter 1. januar 2009 vil der ligge en formular på www.personregistrering.dk, som man kan udfylde og printe ud og lægge ved sine personlige papirer til de efterladte, der skal stå for det praktiske omkring dødsfaldet. Man behøver ikke at bruge lige netop denne formular, men kan også skrive det på et almindeligt stykke papir med navn, adresse, cpr-nummer, det skriftlige ønske, dato og underskrift.

Der er sket en stor stigning i askespredninger i løbet af de sidste 10 år.

2. Muligheden for at få en urnegravplads i skovarealer.

Kommunerne kan nu anlægge urnebegravelsespladser i skove uden at pladsen har noget at gøre kirker eller kapeller. Disse begravelsespladser findes endnu ikke, men loven muliggør altså, at man i fremtiden vil have dette som reelt alternativ til kirkegården. Dette svarer til fænomenet "Natural burial grounds" (naturlige gravpladser), som man har kendt i bl.a. England i mange år.